Рад са децом

О важности учења у природи у здравом окружењу, није потребно додатно говорити. Развијање дечје маште, креативности, радозналости, интересовања, првенствено је везано за природу и природно окружење.

Највише интересовања код деце буде креативне Монтесори радионице, радионице веселих експеримената, научноистраживачке радионице у природи, радионице орјентиринга и занимљивих задатака у природи, луткарске и многе друге.

На овај начин деца повезују природне и друштвене науке и различите законитости у природи са стварним животом.

Центар за учење едукацију и развој креативности МИНА пружа следеће услуге за децу:

  • Припреме за такмичења и завршне пријемне испите
  • Учење у природном окружењу
  • Помоћ у учењу из свих наставних предмета
  • Пцихолошке радионице
  • Креативне радионице

Image